Udržiavanie v teple
Ak nedôjde po ukončení prípravy pokrmu k otvoreniu dvierok, rúra po 2 minútach prejde do režimu udržiavania pokrmu v teplom stave na dobu 15 minút a na displeji sa zobrazí symbol " HH ". Funkcia sa zapína v ponuke rúry.
Technologii najdete u těchto spotřebičů